Dette er hva Vikingmedlemskapet dekker

Ved plutselig og uforutsett driftsstopp, som følge av motor-, teknisk eller elektrisk feil utføres en provisorisk reparasjon på stedet under forutsetning av at det vurderes som mulig, og at arbeidet ikke beregnes til å ta mer enn en (1) time.

Vurderes reparasjon som ikke mulig berges kjøretøyet til nærmeste verksted. Reparasjon på stedet utføres kun dersom kjøretøyets trafikksikkerhet kan garanteres. Utgifter til eventuelle reservedeler erstattes ikke.

Utgifter til berging av bobil dekkes samlet med maksimalt kr. 10.000,-, inklusiv mva.

Reparasjon på stedet eller berging:

Starthjelp

Ved plutselig driftsstopp som følge av strømløst batteri tilbys starthjelp, eventuelt bytte av defekt batteri. Utgifter til nytt batteri erstattes ikke. Starthjelp erstattes inntil 2 ganger per forsikringsår. Forsikringen omfatter ikke starthjelp i direkte nærhet til hjemmet for Bobil eller MC.

Nøkkelproblem

Ved plutselig driftsstopp som følge av at startnøkkelen er innelåst, defekt eller mistet utføres åpning av bilen, dersom dette er mulig i henhold til produsentens anvisninger. Defekt startnøkkel og/eller omprogrammering av lås/startsperre erstattes ikke.

Punktering

Ved plutselig driftsstopp som følge av at hjulet, uavhengig av årsak, har mistet luft uføres om mulig hjulskifte. Dersom det ikke er mulig berges kjøretøyet til nærmeste verksted. Utgifter til kjøp av nytt dekk, etc. erstattes ikke.

Feltankning/Drivstoffmangel

Ved plutselig driftsstopp som følge av driftstoffmangel, leveres bensin eller diesel. El-bil berges til nærmeste hurtiglader innen 20 km (berging til nærmeste hurtiglader gjelder bare i Norge). Utgifter til strøm/ drivstoff erstattes ikke.

Ved feiltanking erstattes berging av kjøretøyet til nærmeste verksted, alternativt pumpes drivstoffet ut på stedet, dersom dette er mulig.

Utforkjøring

Ved plutselig driftsstopp som følge av utforkjøring, utføres berging. En provisorisk reparasjon utføres på stedet under forutsetning av at arbeidet ikke beregnes til å ta mer enn en (1) time. Reparasjon på stedet utføres kun dersom kjøretøyets trafikksikkerhet kan garanteres.

Kollisjon

Dersom kjøretøyet ikke er kjørbart etter en kollisjon berges det til nærmeste verksted. En provisorisk reparasjon utføres på stedet under forutsetning av at arbeidet ikke beregnes til å ta mer enn en (1) time. Reparasjon på stedet utføres kun dersom kjøretøyets trafikksikkerhet kan garanteres

Brann

Dersom kjøretøyet ikke er kjørbart etter en brannskade berges det til nærmeste verksted. En provisorisk reparasjon utføres på stedet under forutsetning av at arbeidet ikke beregnes til å ta mer enn en (1) time. Reparasjon på stedet utføres kun dersom kjøretøyets trafikksikkerhet kan garanteres.

Tyveri

Dersom kjøretøyet ikke er kjørbart etter et tyveriforsøk berges det til nærmeste verksted. En provisorisk reparasjon utføres på stedet under forutsetning av at arbeidet ikke beregnes til å ta mer enn en (1) time. Reparasjon på stedet utføres kun dersom kjøretøyets trafikksikkerhet kan garanteres

Videre reise:

Dersom kjøretøyet berges til verksted etter hendelser i henhold til pkt. 4.1, men reparasjon ikke kan utføres samme dag, har du rett til erstatning for leiebil, hotell eller hjemtransport.

Bestilling av viderereise, hotell, leiebil, transport til leiebilstedet eller hotell, samt henting av kjøretøyet etter reparasjon, skal på forhånd bestilles og godkjennes av vår redningssentral.

Transport

Transport til leiebilsted eller hotell for fører og medpassasjerer. Transport skal alltid være med kollektivtrafikk. Kostnad for transport med taxi erstattes ikke av forsikringen.

Leiebil

Standard utrustet leiebil som størrelsesmessig tilsvarer det kjøretøy (ved berging av bobil omfattes leiebil klasse A) som er blitt berget til verksted, i inntil 3 dager, men ikke lengre enn reparasjonstiden. Utgifter til drivstoff, egenandelsreduksjoner, parkeringsutgifter, fergebilletter, bompenger, etc. erstattes ikke. Utgifter til leiebil dekkes samlet med maksimalt kr. 2.000,-, inklusiv mva. Ved berging av campingvogn/ tilhenger inngår ikke leiebil som alternativ.

Hotell/Overnatting

Overnatting på nærmeste sted for fører og passasjerer i reparasjonstiden erstattes inntil 2 netter med maksimum kr. 1.000,- inklusiv mva. per person og døgn. Eventuelle utgifter til måltider, telefon, etc. erstattes ikke. Gjelder ikke ved berging av bare tilhenger.

Transport til hjemstedet eller til reisemålet

Fortsatt reise med offentlige kommunikasjonsmidler, med billetter i økonomiklasse, erstattes for fører og passasjerer til hjemstedet eller reisemålet, forutsatt at kostnaden ikke blir høyere enn for hotell/overnatting. Gjelder ikke ved berging av campingvogn/tilhenger.

Leie av tilhenger

Standardutrustet leietilhenger, som størrelsesmessig tilsvarer den tilhenger som er blitt berget til verkstedet. Maks leietid er 3 dager, dog ikke lengre enn reparasjonstiden.

Henting av kjøretøy

Når kjøretøyet er ferdig reparert erstattes reise for en person, med rimeligste reisealternativ fra hjemsted eller reisemål, for henting av kjøretøyet. Alternativt kan Viking arrangere hjemtransport av kjøretøyet, forutsatt at kostnaden ikke overstiger kostnaden for egen reise i henhold til beskrivelsen ovenfor. Gjelder ikke ved berging av campingvogn eller tilhenger.