ENGLISH

Veisikring

Viking Redningstjeneste Detalj i Oslo & Omegn tilbyr også veisikring. Den er og meget godt utstyrt til å bistå små og store oppdrag langs veien. 

Veisikringsbilen er en Scania G400 med påmontert skap og Buffalo "TMA" pute bak, den er kort og smidig som gjør den lett å manøvrere på trange veier dersom det er nødvendig. Bilen brukes blant annet på veier med 60 km og høyere hastigheter for å sikre vårt personell og kunde. Skapet er i tillegg fullt utstyrt og kan brukes på andre oppdrag når den ikke står langs veien, samtidig at den vil være en støtte bil med ekstra utstyr. Den har også sperre materialer som tilfredsstiller kravene med arbeid langs vei.