ENGLISH

Tungbil

Når de virkelige store uhellene er ute, søker vi i Viking å være en kompetent og effektiv aktør for alle involverte parter

Bilberging – mer enn kran, vinsj og bergingsputer

Også når de virkelige store uhellene er ute, søker vi i Viking Redningstjeneste å være en ryddig og kompetent aktør for alle involverte parter.  Der hvor liv og helse står på spill, har vi et vesentlig ansvar. Gjennom kurs og opplæring sammen med Fellesorganet for utrykningspersonell, har de fleste av våre stasjoner deltatt aktivt i bruk av bergingsbiler for hurtigfrigjøring.

Våre folk er drillet og opplært for å takle uhell hvor farlig gods er involvert. Det overordnede ansvar påhviler det lokale brannvesen. Restverdier på last og kjøretøy må ivaretas, slik at kostnader for bileier og forsikringsselskap kan reduseres.

De fleste er ikke klar over at kostnadene for de forskjellige elementer i bergingen i mange tilfeller skal betales over forskjellige typer forsikring. Eksempelvis godsanvar, kaskodekning og bilansvarsforsikring. Gjennom å bruke Viking, vil kostnadene plasseres der de hører hjemme, noe som i neste omgang vil slå positivt ut på premien til forsikringstaker.

Både berging og verdisikring

Viking Redningstjeneste tilbyr til enhver tid sine kunder det siste innen bilberging – både med hensyn til rullerende materiell og tekniske hjelpemidler forøvrig.

Dagens buss- og lastebilkonstruksjoner stiller store krav til bergerne. I tillegg til løpende oppdatering av kunnskaper gjennom kurs og intern opplæring, kreves det også jevnlig nyutviklet spesialutstyr som tar hensyn til utviklingen. Lavbygde og luftfjærede kjøretøy transporteres best med løft av hjulene. For å få dette til bruker vi en brille med ekstra lang arm, en såkalt "bussbrille".

Viking Redningstjeneste var først i Norge med å tilby et landsdekkende nett av de meget effektive bergingsputene.  Det første putesettet ble tatt i bruk på begynnelsen av 90-tallet, og et stort fremskritt var den vesentlig bedre verdisikringen putene førte med seg. Denne spesielt skånsomme og effektive bergingen betyr i mange tilfeller store besparelser for både forsikringsselskapene og bileier.

For mer informasjon, kontakt oss på mail  marked@vikingredning.no.