ENGLISH

Servicetjenester

Vårt døgnbemannede kundesenter håndterer kundehenvendelser til alle døgnets tider og hjelper deg hele døgnet - hele landet. 

For alle typer bedrifter tilbyr vi vakttelefonordning, hvor vårt døgnbemannede kundesenter håndterer kundehenvendelser etter bedriftens kontortid. Vårt avanserte IT- og telefonsystem sikrer en nær sømløs overgang mellom bedriftens og Vikings overtakelse.

For mer informasjon, kontakt oss på mail marked@vikingredning.no