ENGLISH

Lufttrykk dekk

Korrekt trykk er viktig for kjøretøyets egenskaper, dekkets levetid og drivstofforbruk. Vi utfører også dekkskift på døren dersom du ønsker det, hjemme eller på jobb. 

Vårt råd er å sjekke lufttrykket minst en gang per måned og alltid før du legger ut på en lengre tur.

Visste du at temperatur kan påvirke luft- trykket i dekkene?

Våre sjåfører og servicebilene våre, Viking GO sjekker dekkets generelle tilstand og etterfyller luft om det skal være nødvendig. Viking redningstjeneste utfører også dekkskift der du er, hjemme eller på jobb dersom du ønsker det.